SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


Her finder du vores salgs- og leveringsbetingelser.

GENERELLE OPLYSNINGER


Juridisk navn: KML Design Aps
CVR. nr.: 29796408
Adresse: Kr. Zahrtmanns Plads 77, 2000 Frederiksberg
Emailadresse: katrine@kmldesign.dk
Telefonnummer: 20464078

BETALING


Betaling skal ske ved bankoverførsel iht. vedlagt faktura. Fakturaen skal betales senest den dato, der angives som sidste rettidige betalingsdag. Betales senere end aftalt, er KML Design Aps berettiget til at opkræve morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

LEVERING


Vi leverer med Post Danmark og GLS, alt efter volumen. Moodboks og ekstra tilbehør bestilt samtidigt hermed leveres fragfrit. Andre ordrer tillægges fragt (Post Danmark standardtakst).

Leveringstiden for ordrer ca. 7 hverdage. Skulle leveringstiden afvige fra dette vil du blive kontaktet af os.

FORTRYDELSESRET


Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget din vare. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved enten at emaile os på katrine@kmldesign.dk eller ved at kontakte os på tlf. 20464078. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

RETURNERING


Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

VARENS STAND, NÅR DU SENDER DEN RETUR


Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet herudover, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

TILBAGEBETALING AF KØBSBELØBET


Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb tilbage, som du har indbetalt til os. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig (herunder leveringsomkostninger) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med bankoverførsel.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen samt en kopi af ordrebekræftelsen til:

KML Design Aps
Kr. Zahrtmanns Plads 77
2000 Frederiksberg

REKLAMATIONSRET


Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Du har 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

HVOR HURTIGT SKAL JEG REKLAMERE?


Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen samt detaljeret beskrivelse af problemet sendes til: KML Design Aps Kr. Zahrtmanns Plads 77 2000 Frederiksberg

PERSONDATAPOLITIK


For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Email-adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne opbevares i fem år, hvorefter de slettes.

Kun medarbejderne, der behandler din ordre, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Data opbevares i databaser, der er sikret mod uautoriseret adgang ved hjælp af brugeridentifikation og password. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos KML Design Aps har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til KML Design Aps via e-mail katrine@kmldesign.dk.

KLAGEADGANG


Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til KML Design Aps via e-mail katrine@kmldesign.dk.